Trung Tâm Điện Lạnh – Điện Nước Bách Khoa

Phụ Trách : Mr Đức Tuấn

CÁC CƠ SỞ DỊCH VỤ:
CS1: 11 CÁT LINH
CS2: 108 HOÀNG QUỐC VIỆT
CS3: 189 NGUYỄN TRÃI
CS4: 69/52 LÒ ĐÚC
CS5: 68/98 CẦU GIẤY
CS6: 29/17 LÁNG HẠ
CS7: 142/22 LÊ DUẨN
CS8: 09 CAO BÁ QUÁT
CS9: 310 LẠC LONG QUÂN
CS10: 277 NGUYỄN VĂN CỪ
CS11: 212 MINH KHAI
CS12: 364 NGUYỄN VĂN CỪ
CS13: 211 HOÀNG HOA THÁM
CS14: 146 NGUYỄN HOÀNG TÔN
CS15: 172 TRẦN DUY HƯNG
CS16: LÊ ĐỨC THỌ
HOTLINE : 09855509
31